Цифровизиране на аудио касети mp3, WAV или CD


Цифровизиране на записи от аудио касети.

До скоро единственият източник на музика в домашни условия беше използването на касети - било то за стерео уредбата, касетофона или уокмена. Една част от тези неща дори не са познати на по-младите, но по онова време касетите бяха единствената възможност някой да се наслади на музиката.

Бързото развитие на технологиите преопразува аналоговия звук от магнитната лента в дигитален сигнал на компактния диск. Но с тази съвременна дигитализация много от любимите ни и така често използвани касети останаха забравени по шкафове и кутии, а заедно с тях се забравят и спомените ни.

audio-cassette-1Затова от Блумакс Студио ви предлагаме да върнем звуците от миналото с най-модерните съвременни технологии, които използваме за дигитализирането на аудиозаписите на любимите ви касети. Ние работим с най-професионалната техника, с която постигаме висококачественото възпроизвеждане на аналоговия сигнал. Извличането на сигнала става по оптичен кабел, а дигитализиране се осъществява посредством 24-битова звукова карта.

Като допълнителна услуга предлагаме да "почистим" аудиосигнала от странични паразитни шумове, които нарушават доброто качество на записа. Обработката става с професионален софтуер, за да може да получите вашите спомени във възможно най-високо качество. Полученият изчистен сигнал го записваме на аудио компакт диск.

Цени за цифровизиране на аудио касети

Осигуряваме ви файлове във формат WAV и МР3, като файловете можете да получите на флаш памет (ние ще ви предложим подходяща) или на ваш външен HDD. В случай, че не притежавате такъв, ние ще ви предложим подходящ.

Можете да изтеглите дигитализираните материали и от наш сървър.

Към стандартните ни услуги включваме:
- презаписване и аудио обработка в реално време;
- премахване на шум при възможност чрез използване на професионална долби система и софтуерна обработка на записа;
- допълнително регулиране силата на звука.

Можем да разделим аудиозаписът на отделни части ("тракове"), при възможност. Допълнително заплащане.
Ако например на страна А на вашата касета има 6 песни, можем да ги отделим като 6 отделни трака.