Календар


Вече са ангажирани следните дати за 2017 г.:

месец април:
11.04.; 14.04. - 18.04.

месец май:
29.04. - 06.05.; 09.05. - 16.05.

месец юни:
27.05. - 03.06.; 06.06. - 13.06.; 14.06. - 21.06.

месец август:
19.08.- 27.08.

месец октомври:
17.10. - 24.10.

Графикът е динамичен и актуален към настоящият момент.
За да запазите дата съветваме да ни потърсите без отлагане.